OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là

  • A. 
   mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
  • B. 
   các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước. 
  • C. 
   nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. 
  • D. 
   những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281601

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON