ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?

  • A. 
   Là một cường quốc về công nghệ, kinh tế.
  • B. 
   Là một cường quôc về quân sự và chính trị. 
  • C. 
   Là một cường quốc về kinh tế và quân sự. 
  • D. 
   Là cường quốc tế về kinh tế, chính trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  -Từ đầu những năm 90, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế.

  =>Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000: Là cường quốc tế về kinh tế, chính trị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281605

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON