OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, một trong những hệ quả quan trọng nhất cuộc cách mạng khoa học công nghệ là:

  • A. 
   Tạo ra nhiều loại vũ khí huỷ diệt lớn
  • B. 
   Trên thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hoá 
  • C. 
   Tăng năng suất lao động, mức sống và chất lượng cuộc sống 
  • D. 
   Gây ô nhiễm môi trường 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, một trong những hệ quả quan trọng nhất cuộc cách mạng khoa học công nghệ là: Trên thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hoá

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281610

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON