OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do

  • A. 
   các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau
  • B. 
   có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc 
  • C. 
   nguyên tắc hoạt động của (ASEAN) không phù hợp với một số nước 
  • D. 
   tác động của chiến tranh lạnh và cục diện hai cực hai phe 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và

  đầy trở ngại chủ yếu là do tác động của chiến tranh lạnh và cục diện hai cực hai phe

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281603

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF