ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp rất hạn chế phát triển công nghiệp nặng?

  • A. 
   Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.
  • B. 
   Do phải đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp. 
  • C. 
   Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.
  • D. 
   Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp rất hạn chế phát triển công nghiệp nặng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281596

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON