ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa
  • B. 
   Thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô 
  • C. 
   Góp phần hình thành các liên minh kinh tế quân sự khu vực 
  • D. 
   Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ian ta 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến

  tranh thế giới thứ hai là góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ian ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281604

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON