OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945? 

  • A. 
   Malaixia, Việt Nam, Campuchia.       
  • B. 
   Inđônêxia, Mianma, Campuchia. 
  • C. 
   Inđônêxia, Philippin, Lào.        
  • D. 
   Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 1945, Inđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập.

  Chọn: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281613

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON