ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì cận đại, cuộc cách mạng tư sản nào được coi là triệt để và điển hình nhất?

  • A. 
   Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.
  • B. 
   Cách mạng tư sản Pháp 1789. 
  • C. 
   Cách mạng Nga 1905-1907
  • D. 
   Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng Pháp đã lật đổ chế độ phong kiến.

  Đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Có ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

  Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đã đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao là nền chuyên chính dân chủ: Gia – cô – banh.

  =>Trong thời kì cận đại, cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789 được coi là triệt để và điển hình nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281602

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON