OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

  • A. 
   Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)
  • B. 
   Định ước Henxinki năm 1975.
  • C. 
   Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) 
  • D. 
   Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) năm 1972. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh

  đạo của Liên Xô và Mĩ đã cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

  =>Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ

  và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281624

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON