ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 – 1951) là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng và là

  • A. 
   Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • B. 
   Đại hội kháng chiến toàn dân 
  • C. 
   Đại hội kháng chiến thắng lợi 
  • D. 
   Đại hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội đại biểu lần thứ II đáng dấu bươc phát triển mới trong qua trình trưởng thành va lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “ Đại hội kháng chiến thắng lợi”

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281625

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF