OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quôc gia trên

  thế giới đều tập trung vào

  • A. 
   phát triển kinh tế       
  • B. 
   hội nhập quốc tế 
  • C. 
   phát triển quốc phòng        
  • D. 
   ổn định chính trị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quôc gia trên thế giới đều tập trung vào phát triển kinh tế

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281609

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON