OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào

  • A. 
   có tính chất dân chủ
  • B. 
    chỉ mang tính dân tộc 
  • C. 
    không mang tính cách mạng 
  • D. 
   mang tính chất cải lương 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào có tính chất dân chủ điển hình. Phong trào có sự tham gia của đông đảo các giai cấp, tầng lớp đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON