ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là:

  • A. 
   Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị, mua chuộc tầng lớp phong kiến
  • B. 
   Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ cuộc khai thác 
  • C. 
   Khơi sâu sự cách biệt về tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội
  • D. 
   Thực hiện chế độ cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là: Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị, mua chuộc tầng lớp phong kiến

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF