ON
ON
YOMEDIA
11NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Quy trình xây dựng CSDL là:

  • A. 
   Khảo sát  \(\rightarrow\) Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử      
  • B. 
   Khảo sát  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Thiết kế
  • C. 
   Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Khảo sát
  • D. 
   Thiết kế \(\rightarrow\) Khảo sát \(\rightarrow\) Kiểm thử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy trình xây dựng CSDL là: Khảo sát  => Thiết kế  => Kiểm thử      

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON