ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

  • A. 
   SQL
  • B. 
   Access
  • C. 
   Foxpro
  • D. 
   Java

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là SQL

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON