ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

  • A. 
   Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin
  • B. 
   Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin
  • C. 
   Ngôn ngữ SQL
  • D. 
   Ngôn ngữ bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON