ON
ON
YOMEDIA
09NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hệ Quản trị CSDL có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

  • A. 
   Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời
  • B. 
   Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu
  • C. 
   Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm
  • D. 
   Cả 3 đáp án A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON