ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

  • A. 
   Người dùng
  • B. 
   Người  lập trình ứng dụng
  • C. 
   Người quản trị CSDL
  • D. 
   Cả ba người trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người  lập trình ứng dụng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON