ON
ON
YOMEDIA
09NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người?

  • A. 
   Người lập trình ứng dụng 
  • B. 
   Người sử dụng (khách hàng)
  • C. 
   Người quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. 
   Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người quản trị cơ sở dữ liệu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON