ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:

  • A. 
   Ngôn ngữ lập trình Pascal
  • B. 
   Ngôn ngữ C
  • C. 
   Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán
  • D. 
   Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON