ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

  • A. 
   Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
  • B. 
   Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu
  • C. 
   Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ
  • D. 
   Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON