ON
ON
YOMEDIA
09NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

  • A. 
   Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
  • B. 
   Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của  CSDL
  • C. 
   Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL
  • D. 
   Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của  CSDL

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON