ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

  • A. 
   Duy trì tính nhất quán của CSDL
  • B. 
   Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
  • C. 
   Khôi phục CSDL khi có sự cố
  • D. 
   Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON