ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

  • A. 
   Nhập, sửa, xóa dữ liệu
  • B. 
   Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của  CSDL
  • C. 
   Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…
  • D. 
   Câu A và C 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON