ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời chính xác:

  • A. 
   Hệ quản trị CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL, đóng vai trò chương trình dịch cho ngôn ngữ CSDL
  • B. 
   Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị hệ thống vì như vậy vi phạm quy tắc an toàn và bảo mật
  • C. 
   Hệ quản trị CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành
  • D. 
   Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL, hệ quản trị CSDL và môi trường hệ thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ quản trị CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON