ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chức năng của hệ quản trị CSDL?

  • A. 
   Cung cấp cách khai báo dữ liệu
  • B. 
   Cung cấp môi trường tạo lập CSDL và  công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL
  • C. 
   Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin
  • D. 
   Câu B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON