ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tờ báo nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 

  • A. 
   Nhân đạo.         
  • B. 
   Thanh niên.     
  • C. 
   Búa liềm.         
  • D. 
   Người cùng khổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Báo Thanh niên cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên ngày 21-6-2925.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262686

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF