ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 9 - 1951, Mĩ kí với chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây

  • A. 
   Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.‌‌  
  • B. 
   Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ.
  • C. 
   Hiệp ước tương trợ lẫn nhau.‌‌       
  • D. 
   Hiệp ước viện trợ kinh tế Việt - Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 9-1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiẹp ước hợp tác kinh tế Việt Mĩ.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262762

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF