OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu?

  • A. 
   Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
  • B. 
   Sự thành lập Cộng đồng châu Âu (EC).
  • C. 
   Sự giải thể của Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV).
  • D. 
   Sự tan rã của Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quan hệ giữa 2 nước Đức phản chiếu quan hệ ở châu Âu. Trên cơ sở những thoả thuận Xô-Mĩ ngày

  9-11-1972, Hai nước Cộng Hoà dân chủ Đức và Cộng hoà Liên Bang Đức. kí Hiệp định tại bon đã đặt cơ sỏ quả quan hệ 2 nước Đức, làm cho tình hình châu Âu dịu đi.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262759

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON