ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam là đều

  • A. 
   công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta.
  • B. 
   được kí kết trong bối cảnh có sự phản đối giữa các nước lớn.
  • C. 
   quy định việc tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.
  • D. 
   có sự tham gia đàm phán và cùng kí kết của các cường quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tích , so sánh nội dung của 2 Hiệp địnhnGiơ -ne- vơ và Pari nội dung đầu tiên là đều công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262676

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF