ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là 

  • A. 
   triển khai chiến lược toàn cầu, thiết lập trật tự “đơn cực” để bá chủ thế giới.
  • B. 
   khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
  • C. 
   ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
  • D. 
   đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trải qua các đời tổng thống khác nhau, nhưng mục tiêu chung trong chính sách đối ngoại của Mĩ đều là triển khai chiến lược toàn cầu, thiết lập trật tự đơn cực để bá chủ thế giới.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF