ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng chính trị có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. 
   Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
  • B. 
   Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.
  • C. 
   Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
  • D. 
   Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lực lượng chính trị có vai trò quyết định thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262786

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF