OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

  • A. 
   độc lập dân tộc.    
  • B. 
   ruộng đất cho dân cày.
  • C. 
   tăng lương, giảm giờ làm, bớt sưu thuế.  
  • D. 
   tự do dân sinh dân chủ, cơm áo, hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu đấu tranh đòi tưh do, dân sinh,dân chủ, cơm áo và hoà bình.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262725

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON