ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân”, đây là một chủ trương quan trọng được đề ra trong 

  • A. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 - 1939).
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941).
  • C. 
   Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (3 - 1945).
  • D. 
   Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (2 - 1943).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị xác định…..chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262700

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF