OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ ở miền Nam?

  • A. 
   Nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ.
  • B. 
   Quân viễn chinh Mĩ trực tiếp tham chiến.
  • C. 
   Loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.
  • D. 
   Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  So sánh về lực lượng trong 2 chiến lược chiến tranh Đặc biệt và cục bộ thì chiến lược chiến tranh cục bộ có quân đội Mĩ trực tiếp tham chiến. Còn các đáp án A, B, D lầ điểm giống nhau của 2 chiến lược chiến tranh.

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262781

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON