OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau mùa Xuân 1975, nguyện vọng tình cảm thiêng liêng của nhân dân 2 miền Nam – Bắc là gì? 

  • A. 
   giải phóng hoàn toàn miền Nam.
  • B. 
   mong muốn có một chính phủ thống nhất.
  • C. 
   tiến hành CMXHCN trên cả nước.
  • D. 
   tiến hành CMXHCN ở miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, đồng thời cũng phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc “ nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”- Hội nghị lần thứ 24 BCH Trung Ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262719

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF