OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nội dung quan trọng của chiến lược "Cam kết và mở rộng" do Tổng thống Mĩ Bill Clintơnđề ra là

  • A. 
   ứng dụng khoa học - công nghệ để phát triển nền kinh tế Mĩ.
  • B. 
   hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.
  • C. 
   trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.
  • D. 
   khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những Mục tiêu cơ bản của chiến lược cam kết và mở rộng là tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262673

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON