ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tham dự Hội nghị Ianta (02-1945) gồm các nguyên thủ đại diện cho các cường quốc 

  • A. 
   Anh, Pháp, Mĩ.‌‌
  • B. 
   Liên Xô, Anh, Mĩ.
  • C. 
   Trung Quốc, Mĩ, Anh.‌‌
  • D. 
   Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội Nghị Ianta được triệu tập từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc là Liên Xô, Mĩ, Anh‌.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262750

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF