OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một phong trào 

  • A. 
   không mang tính cách mạng.‌‌
  • B. 
   không mang tính dân tộc.
  • C. 
   chỉ có tính dân chủ.‌‌
  • D. 
   có tính chất dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính chất chủ yếu của phong trào cách mạng 1936-1939 là dân chủ, song bên cạnh đó vẫn có tính dân tộc. 

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262757

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON