OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào của quân và dân Việt Nam thắng lợi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho “Ngụy nhào”? 

  • A. 
   Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 
  • B. 
   Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 
  • C. 
   Hiệp định Pari được kí kết năm 1973. 
  • D. 
   Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phương án B,C,D đều là những thắng lợi để đánh cho Mĩ cút nhưng nguỵ chưa nhào. Chỉ đến thắng lợi mùa Xuân 1975 mới lật đổ hoàn toàn chính quyền tay sai của Mĩ.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262703

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF