ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  ‌Nội dung nào dưới đây  không nằm trong nguyên nhân dẫn đến sự thành lập của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Thành công của khối thị trường chung châu Âu cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết với nhau.
  • B. 
   Xây dựng một trật tự thế giới nhằm tạo đối trọng với trật tự hai cực Ianta.
  • C. 
   Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực Đông Nam Á.
  • D. 
   Các nước Đông Nam Á thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng phuơng pháp loại trừ các phương án A,C,D đều là nguyên nhân ra đời của ASEAN, phương án B không phải nguyên nhân.

   Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262679

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF