OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm gì khác biệt sau đây?

  • A. 
   Mục tiêu trước mắt.    
  • B. 
   Giai cấp lãnh đạo.
  • C. 
   Lực lượng tham gia.           
  • D. 
   Nhiệm vụ chiến lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262622

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF