OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930

  • A. 
   Khẳng định giai cấp công nhân hoàn toàn trưởng thành.
  • B. 
   Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng.
  • C. 
   Chứng tỏ giai cấp công nhân đã bước đầu đấu tranh tự giác.
  • D. 
   Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nội dung các đáp án A, B, D là nội dung phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

  - Nội dung đáp án C phản ánh không đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Bởi vì, giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác với sự kiện cuộc bãi công Ba Son tháng 8/1925. Đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang tự giác.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262593

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF