OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về phong trào yêu nước theo khuynh hưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1914?

  • A. 
   Do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo. 
  • B. 
   Diễn ra với hai xu hướng bạo động và cải cách.
  • C. 
   Do một bộ phận sĩ phu tư sản hóa lãnh đạo. 
  • D. 
   Cổ vũ tinh thần yêu nước trong nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A phản ánh không đúng vì trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thì tư sản Việt Nam chưa trở thành giai cấp mà mới chỉ là tầng lớp.

  - Đáp án B, C, D phản ánh đúng về phong trào yêu nước theo khuynh hưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262611

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON