OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế? 

  • A. 
   Hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới.
  • B. 
   Làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
  • C. 
   Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa các nước.
  • D. 
   Dẫn tới sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án B loại vì xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

  - Đáp án C loại vì cho đến hiện tại giữa nhiều nước vẫn có những mâu thuẫn ví dụ như mâu thuẫn chủ quyền lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo, li khai,….

  - Đáp án D loại vì sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực xuất phát từ nhu cầu hợp tác của các nước đó để cùng phát triển và mặt khác là chống lại ảnh hưởng từ các nước lớn bên ngoài.

  - Đáp án A chọn vì quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc là khuôn khổ để hình thành nên một trật tự thế giới mới thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262643

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON