OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1978 trở đi, Trung Quốc thực hiện chính sách nào sau đây?

  • A. 
   Bể quan tỏa cảng.      
  • B. 
   Kinh tế chỉ huy.
  • C. 
   Quân sự hóa kinh tế.      
  • D. 
   Cải cách - mở cửa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ năm 1978 trở đi, Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách - mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262561

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON