OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại những năm 40 thế kỉ XX?

  • A. 
   Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật.  
  • B. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • C. 
   Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất.    
  • D. 
   Kĩ thuật đi trước mở đường cho khoa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A, B, C là những nhận định phản ánh đúng về đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại những năm 40 thế kỉ XX.

  - Đáp án D là nhận định phản ánh không đúng về đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại những năm 40 thế kỉ XX. Bởi vì đối với cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại những năm 40 thế kỉ XX, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật, kĩ thuật mở đường cho sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON