OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm tru thể trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam những năm 20 thế kỉ XX vì lí do nào sau đây?

  • A. 
   Khuynh hưởng yêu nước dân chủ tư sản thất bại hoàn toàn.
  • B. 
   Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
  • C. 
   Ở Việt Nam, giai cấp công nhân chiếm số lượng đông đảo nhất.
  • D. 
   Phong trào công nhân phát triển đến trình độ tự giác hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì phải đến khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì khuynh hướng dân chủ tư sản mới chấm dứt.

  - Đáp án B chọn vì khuynh hướng vô sản đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cụ thể:

  + Chỉ ra con đường đấu tranh giành độc lập.

  + Mang lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân lao động.

  - Đáp án C loại vì ở Việt Nam, giai cấp chiếm số lượng đông đảo nhất là nông dân.

  - Đáp án D loại vì phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và phong trào công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262583

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON