OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến tính thống nhất cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? 

  • A. 
   Tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân.
  • B. 
   Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • C. 
   Thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất.
  • D. 
   Xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì các phong trào trước năm 1930 cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia nhưng không có tính thống nhất cao.

  - Đáp án B chọn vì phong trào đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất và duy nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  - Đáp án C loại vì trong phong trào 1930 – 1931 chưa thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và đây là bài học được rút ra để sau đó, từ giai đoạn 1936 – 1939 trở đi ta mới thành lập mặt trận dân tộc thống nhất.

  - Đáp án D loại vì lúc này chưa xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng vũ trang được bắt đầu xây dựng từ phong trào 1939 – 1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262616

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON