OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh mẽ bởi lí do nào sau đây?

  • A. 
   Mĩ giúp đỡ nhân dân châu Phi đấu tranh.     
  • B. 
   Sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
  • C. 
   Tác động của xu thế toàn cầu hóa.    
  • D. 
   Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì Mĩ không giúp đỡ nhân dân châu Phi đấu tranh.

  - Đáp án C loại vì xu thế toàn cầu hóa bắt đầu diễn ra từ những năm 80 của thế kỉ XX mà phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra từ những năm 50 của thế kỉ XX.

  - Đáp án D loại vì nhân dân châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ. Bên cạnh đó, chủ nghĩa thực dân mới vẫn còn tồn tại đến những năm cuối của thế kỉ XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262564

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON